Les entitats promotores de la iniciativa “Iglesia por el Trabajo Decente”, transcorreguts els dos primers anys des de la presentació pública de la Declaració, fan una passa més en el seu compromís amb l’engegada d’una campanya d’adhesions a la iniciativa. En ella sol·liciten l’adhesió a la declaració fundacional d’Església pel Treball Decent per prendre «consciència que la desocupació, el treball precari, la desigualtat en l’accés a un treball decent i la limitació a l’exercici dels drets humans que això suposa, són un atemptat a la dignitat humana» i animar a sumar-se a l’exigència de treball decent, que no és aliena a l’Església.
A Caritas in veritate, s’assenyala que el treball decent és «expressió de la dignitat essencial de tot home o dona» (n. 63). A Laudato si’ s’insisteix en la importància de la dignitat del treball i del treball digne per a la realització de la dignitat humana, la lluita contra la pobresa i la configuració d’una societat que, amb el treball de les persones, cuidi la vida de tots i la casa comuna, realitzant així la vocació humana (n. 128). I a Església, servidora dels pobres, instrucció pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola, assenyala que «perquè el treball serveixi per realitzar a la persona, a més de satisfer les seves necessitats bàsiques, ha de ser un treball digne i estable. (…) La política econòmica ha d’estar al servei del treball digne. (…) Defensar el treball decent significa posar al centre a la persona en comptes de la rendibilitat econòmica; anar més enllà de l’ocupació i distribuir-ho justament; reconèixer els treballs de cura necessaris per a la vida; lluitar per condicions dignes i el compliment dels drets; conciliar treball i descans; i desvincular drets i ocupació. És una missió irrenunciable davant l’augment de les desigualtats i de la pobresa laboral. I és essencial per a una societat més decent» (3.6).

La campanya es dinamitzarà en els àmbits de les parròquies de les diferents diòcesis del país, així com entre grups, moviments de base i organitzacions de l’Església. Per facilitar l’adhesió,es podrà realitzar des de la web de ITD coincidint amb la seva estrena.
Aquest espai de comunicació pretén ser un «punt de trobada per a persones, entitats, moviments o institucions de l’Església, però també del conjunt de la societat, sensible a l’exigència de treball decent». Per a això, ofereix tota la informació relativa als continguts i l’activitat de ITD; materials de sensibilització i formació; recursos del magisteri de l’Església que aborden o recullen la importància del treball decent.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=INICI_DE_LA_CAMPANYA_D’ADHESIONS_A_LA_INICIATIVA_“ESGLÉSIA_PEL_TREBALL_DECENT”&&noticia_id=10028

Por Prensa