Des de 1911 els calendaris de tot el món reserven el 8 març per visibilitzar la realitat de les dones i reivindicar la lluita pels seus drets i la seva dignitat. Més d’un segle després, Càritas commemora de nou aquesta jornada internacional per cridar l’atenció de tota la ciutadania i les comunitats cristianes sobre les situacions de desigualtat i de violència que segueixen perseguint a les dones, i les dificultats que persisteixen en l’accés i garantia dels seus drets.

El compromís de la confederació de Càritas a Espanya i a tot el món amb les dones en situació més vulnerable enfonsa les seves arrels a la pròpia Doctrina Social de l’Església, que deixa palesa com “la persistència de moltes formes de discriminació que ofenen la dignitat i vocació de la dona en l’esfera del treball es deu a una llarga sèrie de condicionaments perniciosos per a la dona, que ha estat i és encara oblidada en les seves prerrogatives, marginada freqüentment i fins i tot reduïda a esclavitud´” (Compendi de Doctrina Social de l’Església 296).

Víctimes d’una múltiple discriminació

Malgrat els avanços que s’han produït en la protecció de la igualtat de les dones en la vida social i pública de molts de països, les situacions de desigualtat a les quals es veuen sotmeses cada dia segueixen existint. Gràcies, no obstant això, a una major consciència social i accés de tots a la informació fa que cada vegada sigui més difícil ocultar-les.

Càritas és testimoni d’això a través dels seus diferents recursos i projectes en els quals al llarg de 2016 han acompanyat en tot el país a milers de dones en situació de desavantatge social. Totes elles posen rostre a un drama que, més enllà de l’estadística, persisteix: són dones que continuen sent víctimes d’una múltiple discriminació, ja que a la seva condició de gènere, el seu origen, la seva edat, la seva formació laboral o la seva posició socioeconòmica, s’afegeix, a més, els obstacles d’un model productiu en el qual les dones estan relegades en relació amb els homes.

En situacions familiars de precarietat, constatam, a més, com és l’activitat femenina la que augmenta –sostinguda per ocupacions en la seva majoria, precaris, parcials i malament retribuïts— i com són les dones les qui garanteixen la renda familiar. D’aquesta manera, no només assumeixen la responsabilitat d’assegurar una vida digna als seus en convertir-se en sustentadores principals de les famílies,sinó que també són garants dels llaços familiars.

Les xacres de la violència i la tracta

A aquesta situació de desavantatge social i econòmica s’afegeix la xacra de la violència de gènere i el feminicidi, que és conseqüència perversa d’aquesta desigualtat estructural entre homes i dones. Càritas Espanyola denúncia fermament aquest drama intolerable, que només en els primers mesos de 2017 s’ha cobrat ja la vida de 20 dones assassinades a les mans de les seves parelles o ex-parelles al país.

A aquesta tragèdia s’afegeixen altres formes de violència contra les dones, com és la tracta amb finalitats d’explotació sexual, un fenomen creixent a tot el món i que afecta especialment a les dones en processos de mobilitat humana o migració. Segons dades de l’Organització Internacional de Treball, hi ha 21 milions de persones víctimes del treball forçós al món, de les quals gairebé 5 milions són víctimes de tracta amb finalitats d’explotació sexual.

L’acció que desenvolupa la xarxa Càritas a aquests escenaris és molt intensa, tant a través d’accions preventives d’informació i incidència pública als països d’origen i als espais de presa de decisions de la comunitat internacional, com d’acompanyament i acolliment en les rutes de trànsit i de destinació.

Per dignitat i dret

Les dones acompanyades per Càritas a Espanya i a aquells països on es recolzen projectes d’ajuda al desenvolupament proporcionen testimonis admirables de determinació i de dignitat amb les quals, a qualsevol regió del món on se’ls obren les possibilitats per fer-ho, decideixen combatre les seves condicions de desavantatge social i aposten per iniciar processos personals d’apoderament i autonomia personal, que les converteix en protagonistes de les seves vides i, en molts de casos, en líders de processos de desenvolupament de les seves comunitats.

Amb motiu de la celebració del 8 de març, Càritas segueix compromesa en la construcció d’un nou sistema econòmic, més just i sostenible, a través d’un model d’Economia Solidària, que eviti la desigualtat entre homes i dones, i posi al centre de les polítiques els drets de les dones. Aquesta aposta no es tracta únicament d’un imperatiu moral i de compliment dels drets humans, sinó que suposa una condició indispensable per al desenvolupament sostenible dels pobles.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=8_DE_MARÇ,_DIA_INTERNACIONAL_DE_LA_DONA&&noticia_id=9793

Por Prensa