Durant els mesos de juliol i agost a Inca es podrà gaudir d’una mostra musical d’orgue a l’església de Santa Maria la Major. Es tracta d’una iniciativa que es realitzarà tots els dijous aprofitant la gran afluència del mercat setmanal de la capital del Raiguer. El Batle, Virgilio Moreno; el rector d’Inca, Antoni Vadell; el tinent batle de Cultura, Antoni Rodríguez; el regidor de Comerç i Turisme, Jaume Tortella i la presidenta de la Fundació es Convent, Carme Lorente han estat els encarregats de presentar aquesta nova edició. L’objectiu principal és acostar aquest instrument al gran públic i, a més, donar a conèixer el valor patrimonial tant d’aquest instrument com de tota la parròquia inquera.

Bartomeu Seguí, Bartomeu Manresa, Miquel Bennàssar, Tomeu Mut, Tomeu Veny, Pedro Aguiló, Arnau Reynés, Tiana Siquier i Antoni Mulet seran els protagonistes d’aquests concerts d’orgue. Cal destacar que tots els organistes són de Mallorca. Els visitants podran gaudir d’una interpretació a les 12 h cada dijous. Es tracta d’interpretacions de d’una durada aproximada de 30 minuts, que han estat escollides pels intèrprets per tal de donar a conèixer les especials característiques de l’orgue de l’església de Santa Maria la Major d’Inca.

La primera edició, que fou el passat any, va comptar amb una afluència mitjana de 70 persones. Als presents se’ls regalarà el llibre L’orgue de Santa Maria la Major de Mn. Pere Fiol i Tornila.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=9_ORGANISTES_PARTICIPEN_DEL_CERTAMEN_DE_CONCERTS_DELS_DIJOUS_A_L’ESGLÉSIA_DE_SANTA_MARIA_LA_MAJOR_D’INCA&&noticia_id=10176

Por Prensa