Noticia de la Diócesis de Mallorca

ALS 80 ANYS DELS MÀRTIRS MALLORQUINS A BARCELONA

Gestión parroquial online

Dia 21 passat fou la festa dels beats Simó Reynés i companys, que moriren màrtirs a la parròquia del Coll (Barcelona) ara fa 80 anys. Es tracta de quatre Missioners dels Sagrats Cors, dues religioses franciscanes i una laica que donà refugi a alguns d’ells.

Se’n feu memòria al vell monestir de la Real amb una Eucaristia celebrada pel Rector de la parròquia, Gabriel Seguí. Concelebraren 10 preveres de la Congregació i hi assistí una trentena de persones entre les quals Sor Bàrbara Pascual, Superiora General de les Germanes de la Caritat i Sor Alícia García Lázaron, membre del Consell General de les Franciscanes. També s’hi trobava una neboda de beat Simó Reynés.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=ALS_80_ANYS_DELS_MÀRTIRS_MALLORQUINS_A_BARCELONA&&noticia_id=9203