“Societat plurireligiosa en un Estat laic” va ser el tema desenvolupat pel Cardenal Arquebisbe Emèrit de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en una conferència el passat 18 de maig al CaixaForum Palma.

Durant la seva dissertació, reflexionà sobre l’actualitat de la temàtica de la laïcitat de l’Estat i la plurireligiositat de la societat, “un tema actual tant per la realització de la persona humana com també per la configuració de l’Estat”. A continuació va desenvolupar els seus aspectes històrics i doctrinals des de l’Edicte de Milà de l’any 313 fins a l’actualitat. Subratllà així mateix la mútua independència entre l’Església i la comunitat política i la cooperació de l’Estat amb l’Església catòlica i les altres confessions religioses. En aquest sentit, afirmà que “cal privilegiar les relacions amb la societat, més que no pas amb l’Estat”. La xerrada començà amb la clarificació d’alguns conceptes, com la diferència entre laïcitat i laïcisme, l’inestimable servei que fa la religió en la societat en la seva dimensió pública i què representa ser cristians en una societat pluralista, així com les arrels cristianes de la nostra identitat i la relació que hi ha entre la llibertat religiosa i la pau social.

Contràriament al que se sol percebre a la societat, va afirmar com el tant per cent de persones que es consideren cristianes ha augmentat en les darreres dècades, formant un grup de persones “que cerquen sentit i transcendència dins la seva vida”.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=CARDENAL_SISTACH:_“CAL_PRIVILEGIAR_LES_RELACIONS_AMB_LA_SOCIETAT,_MÉS_QUE_NO_PAS_AMB_L’ESTAT”&&noticia_id=10034

Por Prensa