El Departament de Pastoral Universitària va oferir una Jornada de reflexió sobre Ciència i Espiritualitat en què varen participar tres ponents de diferents branques del saber: una doctora en Física, Francesca Garcias; un biòleg, Fausto Garcia Hegardt i un biblista, Francesc Ramis Darder. En les seves detallades i científiques exposicions, els tres ponents van poder manifestar l’apropament entre aquests dos grans camps del saber, per l’acostament a Déu a través de la raó i dels mateixos descobriments de la física. Al final hi va haver un debat molt interessant les qüestions varen quedar obertes a futurs debats.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=CELEBRADA_UNA_JORNADA_SOBRE_CIÈNCIA_I_ESPIRITUALITAT_A_LA_UIB&&noticia_id=10049

Por Prensa