El passat dimecres 7 de juny el bisbe administrador apostòlic de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, a la capella del Seminari, clausurà en una missa d’acció de gràcies el curs 2016-2017. Amb la presència dels alumnes del Cetem i de l’Isucir i acompanyat d’alguns professors, es donà per tancat el curs acadèmic d’ambdues institucions amb la celebració d’una Eucaristia i un posterior refrigeri. En ella el Sr. bisbe agraí el fet de la dedicació a l’estudi teològic per part del alumnes i al mateix temps agraí la tasca duita a terme pels professors: “És un moment de fer repàs i encarar aquella avaluació que ens permeti discernir com ha estat el nostre treball i, sobretot, la manera com ens ha fet més madurs interiorment, més savis intel·lectualment, més forts espiritualment, més lúcids i entregats pastoralment”, afirmà a l’homilia.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=CLAUSURA_DEL_CURS_ACADÈMIC_DEL_CETEM_I_ISUCIR&&noticia_id=10134

Por Prensa