Noticia de la Diócesis de Mallorca

CORPUS RURAL A BINIAMAR

Gestión parroquial online

L’Adoració Nocturna de Mallorca ha organitzat un any més la solemne vigília del Corpus en un indret de la nostra ruralia. El 26 de maig, dijous del Corpus, es trobaren adoradors de les seccions de Palma, Felanitx, Sencelles i l’amfitriona d’Inca a la Parròquia de Santa Tecla de Biniamar, on celebra aquella les seves vigílies obertes a tota l’actual Unitat Pastoral de la Mare de Déu. Presidí la Missa el vicari episcopal, missioner de la misericòrdia i rector de la dita Unitat Pastoral, Mn. Antoni Vadell. Concelebraren Mn. Joan Pons, director espiritual diocesà de l’ANE, i Mn. Carles Seguí, vicari de l’esmentada Unitat. Exposat el Santíssim després de la comunió, es procedí al rés de l’Ofici de Lectura propi de la solemnitat del Corpus i a la processó amb una estació davant “l’església nova”, en què Mn. Antoni Vadell recità l’oració de Sant Francesc. Després del tedèum, benedicció i reserva, els assistents compartiren un agradós refresc a la rectoria.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=CORPUS_RURAL_A_BINIAMAR&&noticia_id=9021