Noticia de la Diócesis de Mallorca

DEIXA’T TOCAR EL COR: TROBADA D’ALUMNES DE SECUNDÀRIA

Gestión parroquial online

El passat divendres dia 19 de febrer a La Porciúncula, es dugué a terme una trobada d’alumnes sota el lema “Deixa’t tocar el cor”. Hi participaren uns 340 alumnes de 9 col·legis concertats. La trobada estava organitzada en dues parts: A la primera part els al·lots, per grups, anaven compartint preguntes i qüestions que, de menor a major implicació personal, els feia arribar a la pregunta clau del dematí: “Què et toca el cor? Què omple la teva vida?”.

La segona part va consistir en l’enregistrament d’una cançó per part dels al·lots. La lletra de la cançó es va anar fent a partir de les respostes compartides en la primera part. El cantautor madrileny Rafa Sánchez va ser qui va aportar la melodia i va ajudar a la confecció de la lletra de la cançó.

Fou una experiència on els al·lots pogueren treballar de manera lúdica, i a partir de la música, qüestions ben profundes com què ens toca, què ens fa vibrar en aquest món, què ens mou i què ens commou per actuar.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=DEIXA’T_TOCAR_EL_COR:_TROBADA_D’ALUMNES_DE_SECUNDÀRIA&&noticia_id=8783