Noticia de la Diócesis de Mallorca

EL GRUP EMAÚS DÓNA LES SEVES PRIMERES PASSES A SA VILETA

Gestión parroquial online

El passat 17 de juliol va tenir lloc la primera convivència del grup Emaús de sa Vileta, en la que més de 40 persones van assistir a la cita de la proclamació del Kerigma. Feligresos de Son Roca i sa Vileta principalment, a més d’altres parròquies, varen assistir a la convivència, que va constar de diverses xerrades dinàmiques, conferències, testimonis i un ambient d’alegria i fraternitat.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=EL_GRUP_EMAÚS_DÓNA_LES_SEVES_PRIMERES_PASSES_A_SA_VILETA&&noticia_id=9232