La intenció missionera o per a l’evangelització proposta pel Papa Francesc com oferiment d’oració per a aquest mes de juliol és: «Pels nostres germans que s’han allunyat de la fe, perquè, mitjançant la nostra pregària i el testimoni evangèlic, puguin redescobrir la proximitat del Senyor misericordiós i la bellesa de la vida cristiana».
En la visita pastoral que va realitzar el Papa el maig a l’arxidiòcesi italiana de Gènova, el Papa en l’homilia de la missa celebrada a la Plaça Kennedy de la ciutat italiana va parlar sobre la pregària, com la via per portar «tot a Déu»:
«Cada un de nosaltres pot demanar-se: Jo rés? I tots, com a Església, com a cristians, ¿exercitem aquest poder duent a Déu les persones i les situacions? El món ho necessita. Nosaltres mateixos ho necessitem (…). L’oració cristiana no és una forma per estar una mica més en pau amb un mateix o trobar alguna harmonia interior; nosaltres resem per portar tot a Déu, per encomanar-li el món: l’oració és intercessió. No és tranquil·litat, és caritat. És demanar, cercar, cridar. És involucrar per intercedir, insistint assíduament amb Déu els uns pels altres. Intercedir sense cansar-se: és la nostra primera responsabilitat, perquè la pregària és la força que fa anar endavant al món; és la nostra missió, una missió que al mateix temps suposa cansament i dóna pau. Aquest és el nostre poder: no prevaler o cridar més fort, segons la lògica d’aquest món, sinó exercitar la força mansa de l’oració, amb la qual es poden també aturar les guerres i obtenir la pau. Com Jesús intercedeix sempre per nosaltres davant del Pare, així nosaltres els seus deixebles no ens cansem mai de resar per apropar la terra i el cel».

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=INTENCIÓ_MISSIONERA_DEL_PAPA_PER_AL_MES_DE_JULIOL:_PELS_ALLUNYATS_DE_LA_FE_CRISTIANA&&noticia_id=10197

Por Prensa