Noticia de la Diócesis de Mallorca

JURAMENT DE NOUS CÀRRECS DIOCESANS

Gestión parroquial online

Mons. Antoni Burguera va jurar el seu càrrec com a nou ecònom diocesà davant el Bisbe de Mallorca, Mons. Javier Salinas, en un acte a la Casa de l’Església el passat 15 de juliol. També prestaren el respectiu jurament com a nous canceller i vicecanceller Mn. Josep Adrover i Mn. Jaume A. Estela.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=JURAMENT_DE_NOUS_CÀRRECS_DIOCESANS&&noticia_id=9183