La Fundació FOESSA (Foment d’Estudis Socials i de Sociologia Aplicada) convoca el IV Concurs sobre Recerca Realitzada, al qual podran concórrer obres amb caràcter de recerca pròpia ja realitzada i que versin sobre les temàtiques incloses en els quatre eixos fonamentals que sintetitzen les línies de recerca de la Fundació: Estructura social i desigualtat; Agents i actors socials; Dimensió internacional del desenvolupament i processos globals; i Metàfores que generen model social.
Podran optar al Premi, tant de manera individual com a col·lectiva, els autors dels projectes que es presentin, que hauran d’estar escrites en castellà i no corresponguin a autors morts amb anterioritat a l’anunci d’aquesta convocatòria. Així mateix, les obres que concorrin hauran de ser inèdites, no presentades simultàniament en cap altre concurs ni editada en cap modalitat, i els projectes han d’estar totalment acabats i preparats per a la seva publicació.
El termini d’admissió d’originals acaba a les 24 hores del 30 de juny de 2017. El jurat del Premi estarà compost per experts reconeguts en l’àmbit de les ciències socials i la seva fallada es farà públic a través de la pàgina web de l’organització (www.foessa.es). La comunicació del mateix es realitzarà al llarg del mes d’octubre de 2017, si bé la Fundació Foessa es reserva el dret a variar aquest termini si existissin circumstàncies que ho fessin necessari. El Premi consistirà en la publicació de l’obra guardonada en la Col·lecció d’Estudis de la Fundació FOESSA.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=LA_FUNDACIÓ_FOESSA_CONVOCA_EL_IV_CONCURS_DE_RECERCA_REALITZADA&&noticia_id=10060

Por Prensa