Noticia de la Diócesis de Mallorca

LA PARRÒQUIA DE SANTA CATALINA THOMÀS ESTRENA CAPELLA INFANTIL

Gestión parroquial online

A la darrera missa que va retransmetre l´emissora Radio María des de la Parròquia de Santa Catalina Thomàs de Palma hi participaren activament els nins i nines de la Capella Infantil Santa Pagesa sota la direcció de la professora Marta Ambròs. També les veus angelicals d’aquest cor infantil s’han sentit darrerament a algunes altres misses de la Parròquia en dies assenyalats del temps pasqual. I en qualque ocasió, al llarg del mes de maig, dedicat especialment a Maria, han animat la celebració eucarística a la Residència de Les Germanetes dels Pobres. Són veus que donen glòria a Déu, enalteixen la litúrgia, i ajuden els feels a viure les celebracions amb una major porfunditat i profit espiritual.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=LA_PARRÒQUIA_DE_SANTA_CATALINA_THOMÀS_ESTRENA_CAPELLA_INFANTIL&&noticia_id=9019