Noticia de la Diócesis de Mallorca

LA REINA SOFIA VISITARÀ L’EXPOSICIÓ “EL VIATGE DE RAMON LLULL”

Gestión parroquial online

Aquesta mostra temporal sobre la vida de Ramon Llull incorpora dades sobre la seva biografia i la seva obra en forma de frases destacades. «El viatge de Ramon» pretén apropar al visitant la figura de Ramon Llull com a home de fe, filòsof i escriptor mitjançant la recreació d’un viatge sensorial a través del recorregut de les sales, per descobrir la seva personalitat, des d’un punt de vista més introspectiu . Després de la decisió de dedicar-se de forma completa al servei de Déu, Ramon va emprendre una sèrie de viatges i visites per suplicar a les autoritats de la cristiandat la fundació de col·legis de llengües. Montpeller, Roma i París van ser les ciutats que més vegades va visitar Ramon, tot i que no van ser els únics destins, ja que va viatjar a altres ciutats de la costa mediterrània en la seva constant recerca de suport als seus projectes de confirmació i exaltació de la fe catòlica.

A més de textos explicatius, la mostra inclou alguns objectes de gran valor, com l’impressionant mascaró de proa del vapor ‘Lulio’, conservat al Museu de Mallorca i dissenyat per Ricard Ankerman. O el Crist del Sant Sepulcre, procedent de la Parròquia de Sant Jaume i conservat al Museu Diocesà, que és considerat el més antic dels venerats a Mallorca (segle XIII). També es pot admirar una arqueta sículo-aràbiga del segle XII, conservada al Museu Capitular i procedent de Palerm.

També s’ha fet per a l’ocasió una reproducció / interpretació de «l’arbre de la ciència» i de la roda de l’Ars de Llull.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=LA_REINA_SOFIA_VISITARÀ_L’EXPOSICIÓ_“EL_VIATGE_DE_RAMON_LLULL”&&noticia_id=9489