Com es fa, a la pràctica, una sessió de catequesi? En quina posició ha d’estar el catequista per poder fer arribar la fe als nins i nines? Aquestes són algunes de les qüestions que s’han plantejat en la jornada de formació de catequistes d’infants que ha celebrat la Unitat de Pastoral de la Mare de Déu el dissabte 6 de març a Santa Llucia. La jornada ha començat amb un moment de pregària a la capella, perquè cadascun dels catequistes pogués prendre consciència que la crida del Senyor és a estar amb Ell i no només a fer coses en nom de la fe.
Amb la perspectiva que l’evangelització és obra del Senyor, qui actua a través dels gestos i les veus dels catequistes, es va iniciar un taller sobre com desenvolupar una sessió de catequesi. El va impartir Maria Feliu, membre de la Delegació de Catequesi, i el títol ja era d’allò més suggerent: “Preparant una sessió de catequesi?”. I és que el primer que va tornar recordar Maria Feliu és que el catequista s’ha de posar en mans del Senyor i confiar en ell. Només així pot col·laborar en el sorgiment d’una obra bella i plena de vida. Maria Feliu també va exposar alguns mètodes pràctics com fer un quadernet perquè els infants anotassin les experiències de cada sessió. I va animar als catequistes a descobrir i aprofitar les seves potencialitats personals a l’hora de comunicar l’Evangeli.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=LA_UNITAT_PASTORAL_DE_LA_MARE_DE_DÉU_ORGANITZA_UNA_JORNADA_DE_CATEQUISTES_D’INFANTS_A_SANTA_LLUCIA&&noticia_id=8767

Por Prensa