feligresesdemarratxi.blogspot.com.es és l’adreça d’una nova iniciativa promoguda per feligresos de les parròquies del terme municipal de Marratxí. Es tracta d’un espai que faciliti a tots els feligresos de les parròquies els horaris de Missa, activitats pastorals i comunicacions de les comunitats, a més de complementar-la amb notícies i transmissió de iniciatives de la Diòcesi de Mallorca o de l’Església Catòlica en general i que poden ser de interès per als ciutadans feligresos de Marratxí.

S’ha dissenyat la informació del blog en pestanyes: una per a informacions generals (missatges dels Sant Pare, Evangeli del dia, convocatòries….), una altra per als horaris de missa al municipi, una per cada una de les parròquies de Marratxí a on penjaran els seus fulls parroquials i avisos, un altra per compartir el Full Dominical o activitats a nivell de Diòcesi; a més d’enllaços amb notícies del Vaticà, el Twitter del sant Pare (Pontifex), l’oració diària de Rezando Voy i l’Evangeli del dia.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=LES_PARRÒQUIES_DE_MARRATXÍ_OBREN_UN_ESPAI_A_INTERNET&&noticia_id=9868

Por Prensa