L’ONGD Mans Unides ha fet pública la seva Memòria Institucional de 2016, en la qual dóna compte de les dades econòmiques de l’Organització i de la feina realitzada en els àmbits de la cooperació al desenvolupament i la sensibilització.
El 2016 Mans Unides va aprovar 604 nous projectes per valor de 39.829.082 € que, sumats als iniciats en anys anteriors, varen recolzar directament a més de dos milions de persones en 58 països d’Àfrica, Àsia i Amèrica.
Entre les iniciatives finançades el 2016, destaca l’àmbit educatiu amb 220 projectes, seguit dels projectes agrícoles (113), sanitaris (104), socials (92) i de promoció de la dona (75). Per a Clara Pardo, presidenta de Mans Unides, «segueix sent prioritari que tots els nins accedeixin a l’escola des de la més primerenca edat, ja que això enforteix el seu desenvolupament motor i cognitiu i, per tant, el seu futur i el de les seves comunitats».
Gran part dels projectes aprovats el 2016 es localitzen en el medi rural, el que afavoreix la permanència de la població en el seu entorn, la cura del medi ambient i el respecte a les cultures i mitjans de vida locals. En aquest sentit, destaca el treball amb les poblacions indígenes, amb l’objectiu que els seus territoris i les seves cultures siguin respectats i que comptin amb eines suficients per defensar els seus drets i satisfer-ne les seves necessitats bàsiques.
A les principals línies d’actuació s’afegeixen les intervencions realitzades en contextos d’emergència: 34 projectes per valor de 2.281.565 € que varen donar suport a prop de 235.000 persones afectades per catàstrofes i crisis humanitàries en països com Equador, Sudan del Sud, Etiòpia, Filipines i Haití, entre d’altres.
Una ONGD arrelada a Espanya i en estreta relació amb 58 països del Sud
En les 71 delegacions diocesanes i les oficines dels Serveis Centrals a Madrid, Mans Unides comptava, al tancament de 2016, amb 5.089 voluntaris i 136 treballadors contractats. D’altra banda, l’Organització va comptar amb 77.540 socis i col·laboradors —les seves aportacions varen constituir la major font d’ingressos privats (38,3%)— i va treballar en coordinació amb 451 organitzacions locals en 58 països d’Àfrica, Àsia i Amèrica.
En clau econòmica, Mans Unides va recaptar el 2016 un total de 47.620.623 €, procedents en un 87% de fonts privades i en un 13% del sector públic. Això suposa un 5% més que el recaptat el 2015, un increment que s’explica, segons Ricardo Loy, secretari general de l’ONG, «gràcies a les herències i llegats destinats a Mans Unides, a l’augment de la col·lecta anual procedent de les parròquies i a un repunt del finançament públic que, sense arribar als nivells assolits abans de la crisi, sí que sembla estar recuperant a poc a poc». Respecte a les despeses, el 90,2% es va destinar a les finalitats de l’Organització (85,1% a projectes de desenvolupament i un 5,1% a sensibilització), enfront del 9,8% que es va dedicar a necessitats pròpies d’administració, estructura i promoció.
En matèria de sensibilització, el 2016 varen destacar iniciatives pròpies com la campanya «Planta cara a la fam: Sembra!»; activitats anuals com els Premis Mans Unides, la IV edició de les 24 hores de Mans Unides i la VII edició del Festival de Clipmetratges; així com les activitats de sensibilització que realitzen les 71 delegacions Mans Unides i les campanyes en xarxa «Canviem pel planeta – Cuidem a les persones» i «Si cuides el planeta combats la pobresa», en què Mans Unides participa com a membre de les aliances CIDSE i Enllaça’t per la Justícia, respectivament.
En el text amb què s’inicia la publicació, la presidenta Clara Pardo concep la Memòria com «la rendició de comptes d’un treball caracteritzat per l’austeritat i la transparència», un treball que només és possible «gràcies a la col·laboració i al treball de milers de persones». Clara Pardo apel·la, a més, a un major compromís, «perquè, encara, milions de persones ho necessiten».

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=MANS_UNIDES_VA_DESTINAR_EL_2016_GAIREBÉ_40_MILIONS_D’EUROS_A_LA_LLUITA_CONTRA_LA_FAM_A_L’ÀFRICA,_AMÈRICA_I_ÀSIA&&noticia_id=10209

Por Prensa