El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha incorporat a la seva pàgina web (www.cpl.es) una secció (tant en català com en castellà) on es recullen els recursos i materials que es publiquen a Missa Dominical i en altres llocs sobre l’Any Sant de la Misericòrdia. L’enllaç directe en català és anymisericordia.cpl.es i l’enllaç directe en castellà és misericordia.cpl.es.

Aquest recull vol ajudar a viure intensament el tema de la misericòrdia en les celebracions litúrgiques i en la vida pastoral de les parròquies i comunitats.

Els materials estan agrupats en quatre apartats:

– els articles de reflexió publicats en els fulls grocs de Missa Dominical;

– els subsidis litúrgics que ajuden a tractar el tema de la misericòrdia a les celebracions;

– un apartat sobre les obres de misericòrdia, on es recullen els articles que M. Carme Gomà ofereix a la secció fixa de Missa Dominical sobre aquest tema;

– i, finalment, un recull de materials pràctics que inclou també altres recursos pensats especialment per a aquest Any Jubilar:

* una fitxa amb una presentació general del Jubileu;

* una celebració penitencial;

* un viacrucis;

* una proposta d’Hora Santa;

* un model de celebració per pelegrinar vers la Porta Santa i travessar-la.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=MATERIALS_LITÚRGICS_PER_AL_JUBILEU&&noticia_id=8741

Por Prensa