Durant la celebració de la 109a Assemblea Plenària de la CEE que s’ha clausurat aquest divendres, el Bisbe Administrador Apostòlic de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha estat elegit membre de dues comissions episcopals: la relativa a Mitjans de Comunicació Social i la de Pastoral Social on s’encarregarà de Justícia i Pau. Amb aquestes designacions, Mons. Taltavull podrà aportar la seva experiència de 12 anys en la comissió episcopal de Pastoral, un àrea que presidia des de l’any 2011 i que ha deixat després d’haver complert els triennis preceptius.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=MONS._SEBASTIÀ_TALTAVULL,_ELEGIT_MEMBRE_DE_DUES_COMISSIONS_EPISCOPALS&&noticia_id=9814

Por Prensa