Noticia de la Diócesis de Mallorca

NOMENAMENTS ECLESIÀSTICS

Gestión parroquial online

Consell de Coordinació de l’Institut de Formación Ramon Serra – Escola de l’Esplai
Cap d’estudis: Sr. Bartomeu Rigo Barceló
Tresorer: Sr. Patxi Olaran González
Secretari: Sr. Bartomeu Rigo Barceló
Cap de departament de Recursos Educatius: Sr. Pere Joan Llompart Beltran
Cap de departament de Processos Educatius: Sra. Antònia Bassa Sureda

Sr. Guillem Vanrell Massot
Cap d’Administració

Sra. Joana Karmany Jaume
Cap de Secretaria General
Directora de la Casa de l’Església

Mons. Antoni Burguera Cabrer
Coordinador de la Pastoral del Dol

Sra. Catalina Mateu Vicens
Secretària General de Càritas

Mn. Llorenç Lladó Calafat
Administrador parroquial d’Esporles, Estellencs, Banyalbufar i s’Esgleieta

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=NOMENAMENTS_ECLESIÀSTICS&&noticia_id=9377