Del 28 al 30 d’abril quatre joves de la nostra diòcesi, responsables de la pastoral juvenil a les seves respectives parròquies o moviments, acompanyats pel delegat diocesà del Laïcat, han tengut l’oportunitat de participar a la II Trobada Nacional d’Equips de Pastoral Juvenil, celebrat a Granada. Unes jornades en què s’han trobat els equips de les delegacions de pastoral juvenil de totes les diòcesis espanyoles, representants de tots els moviments eclesials i de moltes congregacions i ordres religioses que treballen amb joves.

A partir del lema “Y se puso a caminar con ellos” (Lc 24,15), i amb el rerefons del relat dels deixebles de Emaús, la trobada s’ha organitzat entorn de quatre aspectes metodològics (formació, reflexió, experiències i testimonis) i cinc perspectives (acompanyament i deixebles; acompanyament i vida espiritual; acompanyar la fragilitat; acompanyament i discerniment vocacional; acompanyament i pastoral juvenil), amb la clara finalitat de comprendre i proposar l’acompanyament personal dels adolescents i joves com una oportunitat i una necessitat ineludibles per a la Pastoral Juvenil del segle XXI.

Abans de la missa de clausura el bisbe responsable del Departament de Joventut de la CEE, Mons. Carlos Escribano, va oferir a tots els participants, en una ponència final, les conclusions de tot el treball realitzat i unes propostes concretes per avançar en l’acompanyament personal dels joves.

Per la seva part, el Director del Departament de Joventut de la CEE, Raúl Tinajero, va subratllar que ara és moment de posar-se a fer feina per donar el millor d’un mateix sense enyorar temps passats ni esperar un futur amb circumstàncies diferents. La Pastoral juvenil avui ha de passar necessàriament per esdevenir una proposta personal de acompanyament en les circumstàncies concretes de la vida dels joves, siguin les que siguin. I aquest nou model de pastoral és una tasca de tots.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=PARTICIPACIÓ_MALLORQUINA_A_LA_II_TROBADA_NACIONAL_D’EQUIPS_DE_PASTORAL_JUVENIL_A_GRANADA&&noticia_id=9984

Por Prensa