Noticia de la Diócesis de Mallorca

PREOCUPACIÓ DEL BISBAT PER LA SITUACIÓ DELS PROFESSORS DE RELIGIÓ A BALEARS

Gestión parroquial online

Des de fa temps l’Administració educativa dels diferents governs ha impulsat una política de no valoració de l’ensenyament religiós a l’escola. Un clar exemple d’això és la reducció d’hores que han patit en primer lloc els professionals de l’ensenyament de l’assignatura de Religió a ESO. També s’ha intentat eliminar-la de Batxiller malgrat les corresponents sentències del Tribunal de Justícia de les Illes Balears —guanyades pel Bisbat— que la protegien i on es manifestava l’obligatorietat d’oferir religió a totes les etapes educatives des d’Infantil a 2n de batxiller.

Aquesta sentència no s’està acatant actualment, ja que no s’assegura l’obligatorietat d’oferir Religió a 2n de Batxiller i a Infantil. Ara, s’ha proposat reduir l’assignatura a un hora lectiva per nivell a Primària, decisió que deixaria al carrer 32 mestres d’Infantil i Primària i 5 professors de Secundària i Batxillerat. En resum, una retallada molt forta que al mateix temps no valora tota l’aportació professional que han duit endavant els professors en el conjunt de cada escola o institut. Actualment es planteja un ERO a tot el col·lectiu, argumentant la poca demanda que rep l’assignatura. Però és notori que de vegades resulta molt difícil als pares matricular els seus fills en l’ensenyament religiós, a causa de les dificultats que presenta la mateixa administració educativa.

Així, la Diòcesi manifesta la seva preocupació per la situació dels professors d’ensenyament religiós escolar que cerca la normalitat d’una assignatura emparada pels Drets Humans, els Drets Socials Europeus i la Constitució Espanyola. I, per altra banda, és important perquè el dret de llibertat religiosa pugui fer-se realitat també en l’àmbit escolar. No oblidem que en aquest moment la religió és un punt essencial en la construcció de la societat. I, per tant, ajudar als infants i adolescents a trobar respostes a les seves preguntes i comportaments fonamentals és un servei inestimable.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=PREOCUPACIÓ_DEL_BISBAT_PER_LA_SITUACIÓ_DELS_PROFESSORS_DE_RELIGIÓ_A_BALEARS&&noticia_id=9215