El diumenge Primer de Quaresma, el bisbe Mons. Javier Salinas, acompanyat pel responsable del catecumenat d’adults, Mn. Lluc Riera, va dur a terme el ritus d’elecció a set catecúmens que rebran el baptisme, la confirmació i l’Eucaristia a la seva parròquia la nit Pasqual. Després de l’interrogatori, els catecúmens signaren en el “Llibre dels Elegits”. D’aquesta manera deixaren constància de la seva decisió de seguir Jesús.

El diumenge Tercer de Quaresma rebran la catequesi pròpia de la Samaritana tots junts a la parròquia de Sant Josep Obrer. En el quart i cinquè diumenge se’ls farà entrega del símbol de la fe i de la pregària del Parenostre a les seves respectives parròquies.

Juntament amb els catecúmens, vuit adults que han de completar la seva iniciació cristiana rebent els sagraments de la confirmació i de l’eucaristia, també foren acollits pel Sr. Bisbe.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=RITUS_D’ELECCIÓ_A_SET_CATECÚMENS_A_LA_SEU&&noticia_id=8721

Por Prensa