Si cada any, a principis de març, és festa gran a Campos tot recordant la seva filla més il·lustre, Sor Maria Rafela, aquest 2017 la celebració s’ha distingit d’entre la resta per la proclamació com a venerable de la “Mestra Casasnovas”. El programa celebratiu del passat 4 de març incloïa l’eucaristia a la Parròquia de Sant Julià, ofrena al monument davant el convent —molts vestits de pagesos— i visita a Ca Ses Monges, seu del museu dedicat a la fundadora i a la capella del qual trobam el seu sepulcre.

L’Administrador Apostòlic de Mallorca, Mons. Taltavull, va presidir l’Eucaristia concelebrada on va destacar “l’estil de Sor Maria Rafela” en la transmissió de la Paraula, “ajudant la gent amb el seu testimoni i vivint una vida d’humilitat, d’entrega, de transparencia, de sacrifici, de bondat i de l’amor de Déu fet realitat entre nosaltres”.

Les Missioneres dels Sagrats Cors es van fer presents des de diferents punts de les fundacions que té la congregació, que el 2014 va celebrar el 200 aniversari del naixement de la seva Fundadora.

Sor Maria Rafela és exponent d’una renovada catequesi adreçada a les joves i dones del seu temps. Ella les acompanyava personalment i en grup per mitjà dels exercicis espirituals compaginats amb la vida diària. D’aquesta pràctica podem dir que en va ser una avançada. Actualment les Missioneres dels Sagrats Cors són presents a Mallorca, a Catalunya, a Navarra i Extramadura. I fora d’Espanya, a Rwanda, Uganda, Mèxic, Puerto Rico, República dominicana i Guatemala.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=SOR_MARIA_RAFELA,_“TESTIMONI_D’HUMILITAT,_ENTREGA,_SACRIFICI_I_BONDAT”&&noticia_id=9781

Por Prensa