Alumnes de 5è de primària de les escoles de La Salle d’Inca, Manacor, Palma i Pont d’Inca varen viure una jornada de convivència i coneixement mutu a l’entorn del Puig de Santa Magdalena d’Inca. Uns 280 alumnes amb els seus mestres i acompanyants varen fer distintes activitats per desenvolupar els objectius propossats. La bona germanor entre els alumnes va possibilitar que la diada fos tot un èxit. Activitats d’HARA, jocs de convivència, reflexió per grups i treball cooperatiu foren algunes de les dinàmiques que es varen dur a terme.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=TROBADA_D’ALUMNES_DELS_CENTRES_LA_SALLE_DE_5È_D’EDUCACIÓ_PRIMÀRIA&&noticia_id=9912

Por Prensa