Dimarts, 21 de març, un centenar de persones de distints punts de Mallorca, membres de “Vida Creixent”, es reuniren al Monestir de Santa Magdalena de Palma. De part de Mn. Joan Bauzà, Degà de la Seu, escoltaren tres conferències o meditacions ben entenedores per tal de viure la darrera etapa de la vida des de Déu, com també de saber anar al que és essencial dins la vida, que no és altra cosa que fer vida la virtut de l’amor.

Finalment, es va celebrar l’Eucaristia, amb una introducció del ponent de com celebrar l’Eucaristia com una trobada d’amics. Així, els membres de “Vida Creixent”, a més de valorar les alegries humanes, també saben valorar la vida espiritual, prenent llum i força al llarg d’aquest matí de recés ben aprofitat.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=VIDA_CREIXENT_ORGANITZÀ_UN_RECÉS_AL_MONESTIR_DE_SANTA_MAGDALENA&&noticia_id=9864

Por Prensa