Amb motiu de la restauració del retaule de Sant Antoni Abat (s. XVI) de la Parròquia de Sant Pere de Sencelles, que va promoure la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver, es va organitzar una visita cultural antoniana a Palma. L’activitat es va dur a terme el dissabte dia 13 de maig. En primer lloc es va visitar el taller on es realitza la restauració de la mà de les restauradores Montserrat Dezcallar, Noemí Casellas i Elena Saíz. Després que Jordi Llabrés i Sans, fes una introducció/presentació de l’obra, Dezcallar va explicar a tots els presents el procés que duen a terme per tal de poder retornar els colors i tot l’esplendor original al retaule. La gent va tenir ocasió de ser testimonis de les tècniques que hi realitzen i de poder formular preguntes, curiositats, etc.
Després es va visitar l’església de l’antic Hospital de Sant Antoni Abat, conegut popularment per Sant Antoniet en el carrer de Sant Miquel. Allà, J. Llabrés va explicar la història d’aquell lloc, la del retaule i va descobrir els nexes comuns que hi ha entre la peça artística i aquell lloc. En aquesta activitat hi ha estat convidats a participar-hi, especialment, les persones que col·laboren en la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa per tal de poder finançar la totalitat de la restauració.

Tots els presents foren obsequiats amb l’estampa d’uns goigs a Sant Antoni, ara editats en forma de facsímil, commemorativa d’aquesta restauració. Aquests es presenten dins la col·lecció «Els goigs de Sencelles» amb el núm. 3.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=VISITA_ANTONIANA_PER_CIUTAT&&noticia_id=10020

Por Prensa