Sota el lema de “Autenticitat evangèlica, sentit d’Església i ardor missioner”, el Bisbe Administrador Apostòlic de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull Anglada, ha pronunciat el Pregó de la Setmana Santa a Manacor i a Llucmajor davant les Confraries i Germandats d’ambdues ciutats, el dimecres 29 de març i el dissabte, 8 d’abril respectivament. En el seu pronunciament, ha començat referint-se a les paraules de Jesús “Anau per tot el món i predicau l’Evangeli” per fer veure que l’Església viu i s’encarna en el cor de la ciutat per anunciar Jesucrist, especialment als qui no el coneixen i a tots aquells que el cerquen i desitgen conèixer-lo encara més.

En aquest context, ha emmarcat la missió que dins l’Església tenen les Confraries i Germandats en quan són “un conjunt de germans que, volent viure l’Evangeli amb la certesa de ser part viva de l’Església, es proposen portar a la pràctica el manament de l’amor, que impulsa a obrir el cor als demés, de manera especial als qui en trobem en dificultats”. Aquesta definició, que és de Benet XVI dirigint-se a la Confederació de Confraries d’Itàlia, mostra –ha dit Mons. Taltavull– els principals objectius cap on s’han de dirigir els esforços d’aquells i aquelles que volen seguir Jesús des del compromís confrare i ha anat enumerant les conseqüències que d’ell se’n deriven.

Una de les conviccions que més ha remarcat és que “creure no és un fet privat, sinó públic”, la qual cosa ens fa prendre consciència en aquests moments del que és anunciar l’Evangeli de manera pública i viure amb més autenticitat com a comunitat cristiana aquell estil “fraternal” que en torn de Jesús ens fa més germans els uns dels altres. La realitat és que som una Església que vivim en el poble i som poble i aquesta unitat és quelcom essencial a l’evangelització. El papa Francesc ho explica dient que som una Església en sortida que “avui, en aquest «aneu» de Jesús, hi ha presents els escenaris i els desafiaments sempre nous de la missió evangelitzadora de l’Església, i tots som cridats a aquesta nova «sortida» missionera. Cada cristià i cada comunitat discernirà quin és el camí que el Senyor li demana, però tots som invitats a acceptar aquest crida: sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a arribar a totes les perifèries que necessiten la llum de l’Evangeli” (EG 20).

Són paraules que ens encoratgen molt i que són estímul perquè l’amor a Jesucrist i l’amor a l’Església viscut amb profunda unitat ens portin a les Confraries i Germandats a viure aquesta coherència que, com en tot cristià, ens fa creïbles davant la nostra societat d’avui. Per això, ha definit també les Confraries i Germandats com “espais fraterns de creixement cristià”, d’aquí la seva vigència i actualitat, i ha dit “voldria contagiar-vos un profund amos a Jesucrist i un amor profund a l’Església, fraternitat de totes les fraternitats”.

Mons. Sebastià Taltavull ha insistit molt en valor de la pietat popular que neix del cor i s’obre a Déu, posant de relleu l’augment de confrares, especialment joves, que participen de cada dia més en les confraries i animant-los a viure la identitat cristiana que els defineix. Per això ha explicat amb molta claredat què és el que realment celebrem els dies de Setmana Santa i Pasqua, com també amb la participació en la resta de l’any a les parròquies i comunitats cristianes, vivint una autèntica i renovada conversió al Senyor.

Ha accentuat molt la necessitat de formació cristiana en els confrares, la seva participació activa en les celebracions de la fe, especialment en els sagraments de l’Eucaristia i la Penitència, i en el compromís d’acció caritativa i social. També al llarg de tot l’any, com en els moments de l’expressió pública de la fe que es dóna en les processons i altres manifestacions de fe religiosa, és molt urgent –ha dit– que sapiguem acollir i estar al costat de les persones que pateixen la malaltia, la soledat, l’atur i les altres conseqüències de la crisi econòmica, l’exclusió social i tantes altres pobreses. “Confrare” equival a “germà” i la missió de les Confraries és la d’una fe que es manifesta estimant com Jesús, servint com ell ho va fer, i donant la vida. Això és Evangeli pur.

“Per què sortim al carrer en processó?” –s’ha demanat el bisbe Sebastià–. “Pensem que la processó –ha dit– no és un desfilar pels carrers, sinó un peregrinació, i això comporta unes actituds bàsiques com la confiança, l’austeritat, l’esperit de pregària, gestos de solidaritat, actitud i moments de silenci… Tot això, junt amb la voluntat de donar testimoni públic d’una fe que apareix no només uns dies, sinó que es viu tot l’any, sempre al ritme de l’Any litúrgic i de l’Església, de la que és un element viu tota confraria i germandat”.

Referint-se a la vivència i compromís dels confrares i de qualsevol cristià que participa en la Setmana Santa, ha plantejat aquesta pregunta clau: “¿Quin sentit tindria l’emoció d’acompanyar unes imatges que expressen el dolor i l’angoixa de la mort de Crist, si abans, durant i després d’aquests actes de la Setmana Santa, fóssim insensibles als sofriments dels altres i del món, on tants germanes i germans nostres hi pateixen i molt?

Ha acabat transmetent el missatge encoratjador del papa Francesc a les Confraries i Germandats d’arreu del món en el darrer Congrés tingut a Roma. Un missatge que es resumeix en tres paraules: “autenticitat evangèlica, sentit d’Església i ardor missioner”. És aquest darrer punt de l’ardor missioner el que ens projecta a ser autèntics evangelitzadors. “Que les vostres iniciatives –diu el papa Francesc– siguin ponts que portin a Crist, sempre atents a la caritat, missioners de l’amor i la tendresa de Déu”.

Tant en un lloc com en l’altre hi han intervingut també els alcaldes i diferents membres dels consistoris, junt amb els presidents i nombrosos membres de les Confraries i Germandats, i molts altres fidels que hi ha participat, iniciant així junts el camí de la Setmana Santa.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=“AUTENTICITAT_EVANGÈLICA,_SENTIT_D’ESGLÉSIA_I_ARDOR_MISSIONER”&&noticia_id=9908

Por Prensa