Noticia de la Diócesis de Mallorca

A LA TEVA DECLARACIÓ DE LA RENDA: MILLOR2

Gestión parroquial online

Coincidint amb l’inici de la Campanya de la Renda 2016, Càritas anima als contribuents a marcar conjuntament les dues caselles solidàries de l’Assignació Tributària.
Una vegada obert el termini oficial per a la presentació de la declaració de la renda, Càritas llança la seva campanya informativa anual per convidar als contribuents a que marquin de manera conjunta les dues caselles solidàries de l’assignació tributària: la destinada a l’Església catòlica i la d’Altres Finalitats Socials d’interès general.
Amb el lema «A la teva Declaració de la Renda: millor2», Càritas vol cridar l’atenció dels ciutadans sobre la possibilitat que tenen de duplicar –i de millorar— el seu compromís solidari a través de la Declaració de la Renda: al marcar ambdues opcions de forma simultània, els ciutadans estaran col·laborant alhora, i sense cap cost afegit, amb un 0,7% de la seva base imposable a sostenir l’acció de l’Església i amb un altre 0,7% a recolzar les finalitats socials que desenvolupen Càritas i moltes altres organitzacions que reben fons de l’IRPF per sostenir una part de la seva tasca solidària.
Càritas engega aquesta campanya informativa un any més, perquè molts contribuents no coneixen encara que tenen la possibilitat de marcar conjuntament les dues caselles solidàries a la Declaració de la Renda i poder ajudar el doble (0,7% + 0.7% = 1,4%) a les persones en situació social més vulnerable. Es tracta, a més, d’una elecció que no suposa per a cap contribuent que vagi a pagar més ni que se li vagi a retornar menys en el resultat de la nostra declaració.

A data d’avui, existeix un gran nombre de contribuents, concretament un 30%, que no marca cap casella solidària. Això significa que l’import de l’assignació tributària de les seves declaracions, en lloc de destinar-se a finalitats socials o al sosteniment de l’Església, passa a engrossir directament les arques de l’Estat.
Càritas, com a entitat del tercer sector d’acció social, rep fons per als seus projectes socials aportats pels contribuents a través de la casella de “Altres Finalitats Socials”. I com a Confederació oficial de les entitats d’acció caritativa i social de l’Església catòlica a Espanya, rep també suport financer a través de les aportacions que es recapten mitjançant la casella destinada a l’Església catòlica.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=A_LA_TEVA_DECLARACIÓ_DE_LA_RENDA:_MILLOR2&&noticia_id=8859