Noticia de la Diócesis de Mallorca

SET PREGUNTES BÀSIQUES SOBRE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

Gestión parroquial online

1. De veres puc marcar les dues caselles alhora? Sí. Es poden marcar les dues caselles conjuntament.
2. I és cert que marcant les dues caselles es duplica l’ajuda? Sí. Cada casella marcada genera el 0,7%. Si marques les dues es destina l’1,4%.
3. I a mi em costa alguna cosa? No. No et costa res. Tu decideixes la destinació de l’1,4% dels teus impostos.
4. I si no marc alguna casella? Hisenda destinarà l’import corresponent a altres partides dels pressupostos generals de l’Estat.
5. Per què és bo marcar la casella de l’Església Catòlica? Perquè així pots destinar un percentatge dels teus impostos a col·laborar amb les necessitats de l’Església i la seva intensa labor pastoral.

6. Per què he de marcar també la casella Finalitats Socials? Perquè d’aquesta manera, un percentatge dels teus impostos es destina a projectes socials en el nostre entorn i als països més desfavorits.
7. Percep Càritas fons de les caselles d’Església catòlica i de Finalitats Socials? Sí. Càritas és part essencial de l’Església Catòlica i, a més, com a organització social, rep fons de la casella de Finalitats Socials.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=SET_PREGUNTES_BÀSIQUES_SOBRE_LA_DECLARACIÓ_DE_LA_RENDA&&noticia_id=8857