Noticia de la Diócesis de Mallorca

ALMACENES FEMENIAS ES FA SOLIDARI AMB CARITAS LLUCMAJOR

Gestión parroquial online

La direcció dels magatzems, Antònia Jaume Femenías, ha optat per utilitzar la partida econòmica del detall nadalenc per ajudar als qui més ho necessiten, realitzant així tres donacions a entitats mallorquines: Sonrisa Médica, Mallorca Sense Fam i Caritas Llucmajor. «Amb aquest donatiu volen ajudar a les famílies que passen grans dificultats en aquests moments, amb l’objectiu d’aportar-los en la mesura de lo possible la pau i l’alegria que desitgen».

Cáritas Llucmajor és la mà caritativa de la Comunitat de Cristians de Llucmajor i s’Estanyol. Aquest grup de voluntaris de la parròquia treballa per la justícia, la igualtat i l’atenció a persones en risc d’exclusió social a Llucmajor.

El donatiu fou recollit per Mn. Eugeni Rodríguez, rector de la Parròquia de Sant Miquel de Llucmajor i Sra. Margalida Artigues, responsable del grup de Caritas de la parròquia.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=ALMACENES_FEMENIAS_ES_FA_SOLIDARI_AMB_CARITAS_LLUCMAJOR&&noticia_id=9585