La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) presenta les dades de l’assignació tributària registrats a favor de l’Església catòlica a la declaració de la renda de 2016. Aquesta declaració correspon als ingressos percebuts pels contribuents en 2015. Les dades facilitades per l’Agència Tributària a nivell global indiquen que a Espanya s’ha incrementat lleugerament (0,3%) el nombre de declaracions presentades a la primavera de 2016 (IRPF 2015). D’altra banda la quota íntegra global declarada pels espanyols ha patit una disminució del 2,2%.
Pel que fa a l’Església Catòlica, en nombres absoluts, es varen presentar 7.347.612 declaracions amb la X de l’Església catòlica, el que suposa un augment de 55.841 declaracions més respecte a 2015 (un 0,8% d’increment). Aquest increment, per sobre de la pujada global de declaracions, eleva el percentatge de declaracions a favor de l’Església a gairebé el 35% (34,93%). A Balears l’increment del % de declaracions és del 0,29%, passant del 29,83% el 2014 al 30,12% el 2015.
La quantitat assignada pels contribuents a favor de l’Església s’ha situat en 249.160.000 d’€ al total del territori nacional, el que suposa 1,1 milions d’euros menys que la liquidació provisional de l’any anterior. Aquesta disminució s’explica en dues parts:
• En el territori de l’Agència tributària, sense incloure Hisendes forals, el 35,2% de declarants marquen la X, havent disminuït l’import a 5,15 milions d’€ per la situació econòmica i la rebaixa fiscal.
• Per contra, en les Hisendes forals basques s’ha produït un augment de 4 milions d’€ en la quantitat assignada. Això es deu, d’una banda, a l’esmena del concepte de quota íntegra en la declaració provisional, de la declaració de l’any anterior; d’altra banda, es deu al fet que Guipúscoa va tornar en aquest exercici al sistema vigent a tot Espanya de dues assignacions compatibles (Església i fins socials).
Dades per comunitats autònomes
En 9 Comunitats autònomes s’ha produït un increment del nombre total de declaracions a favor de l’Església catòlica: Balears, Canàries, Castella-la Manxa, Castella-Lleó, Madrid, Múrcia, la Rioja, Comunitat Valenciana i País Basc.
En 8 comunitats autònomes s’ha produït un increment del percentatge de l’assignació: Balears, Canàries, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Comunitat Valenciana, País Basc.
Per sobre del 50% d’assignació a l’Església catòlica es troben quatre províncies: Ciudad Real (55,13%), Conca (51,14%), Jaén (50,72%) i Badajoz (50,02%).
XTANTS que necessiten tant
L’Església catòlica segueix realitzant a Espanya un major esforç per donar a conèixer la seva activitat al servei de la societat espanyola. El portal i l’oficina de transparència de la CEE i la presentació de la memòria d’activitats de l’Església al juny pretenen mostrar de forma clara i exhaustiva, a què destina l’Església els doblers que cada any rep dels contribuents que així ho han decidit.
L’Església Catòlica vol agrair a tots aquells espanyols que contribueixen amb aquest gest de marcar la X i amb la resta de campanyes realitzades al llarg de l’any a sostenir la tasca religiosa, espiritual i social al servei de milions d’espanyols. Una missió que sorgeix de les vides entregades i la generositat suscitada en els qui han trobat la seva esperança en la missió de l’Església.
Amb tot, encara és possible donar a conèixer a més persones la important aportació que l’Església fa a la societat espanyola, perquè puguin ser cada vegada més els qui puguin sostenir l’activitat evangelitzadora, social i caritativa que realitza l’Església.
Marcar la X de l’Església catòlica permet també, assenyalar conjuntament la d'»Altres fins socials» sense que el contribuent pagui més en la seva declaració ni li tornin menys.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=AUGMENTA_EL_NOMBRE_DE_DECLARACIONS_I_EL_PERCENTATGE_A_FAVOR_DE_L’ESGLÉSIA_CATÒLICA_A_BALEARS&&noticia_id=9800

Por Prensa