Noticia de la Diócesis de Mallorca

BARTOMEU MUT LLABRÉS, NOU ORGANISTA DE LA SEU

Gestión parroquial online

El Jurat constituït per a seleccionar un candidat per a organista de la Seu de Mallorca, reunit el 10 de juny de 2016 en sessió deliberativa especial, segons els criteris establerts, ‘decideix per unanimitat que el candidat més idoni és el Sr. Bartomeu Mut Llabrés’.

Aquesta decisió ha estat comunicada, segons estableix el Reglament de la convocatòria, als membres del Capítol de la Seu que prenen la decisió de fer el nomenament així com al Bisbe de la diòcesi.

Han format el Jurat Mn. Joan Bauzà i Bauzà, degà del Capítol de la Seu de Mallorca, P. Jordi Agustí Piqué, organista de la Basílica de l’Abadia de Montserrat, professor de litúrgia i degà del Pontifici Institut de Litúrgia del Pontifici Ateneu Sant’Anselmo de Roma; el Sr. Juan de la Rubia, organista de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, professor a l’Escola Superior de Música de Catalunya i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, i, com a secretari amb veu sense vot, Mn. Miquel Pons Melià, canonge Mestre de Música de la Seu.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=BARTOMEU_MUT_LLABRÉS,_NOU_ORGANISTA_DE_LA_SEU&&noticia_id=9079