Noticia de la Diócesis de Mallorca

CÀRITAS MALLORCA HA AJUDAT A TROBAR 276 LLOCS DE FEINA EL 2015

Gestión parroquial online

El procés d’acompanyament en la recerca de feina a Càritas Mallorca, té diversos àmbits que van des de la formació bàsica, a la més específica, passant per la orientació laboral i la intermediació. A més es compta amb els Tallers ocupacionals del Verge de Lluc, el projecte de Triatge i Koluté que formen part de l’equip d’Economia Social i Solidària.

Del total de persones, 1.180 han participat al Servei d’Acollida i Orientació Laboral, mentre que des del Servei d’intermediació s’han atès a 308 persones. A més, 457 persones han participat a accions formatives diverses per millorar la seva formació laboral i 142 persones han realitzat un procés als tallers ocupacionals de Càritas. Cal afegir que durant aquest any s’han pogut realitzar 9 contractes d’inserció dins la mateixa entitat.

Les persones ateses
Quant als perfils específics de les persones que han participat a les accions d’ocupació i formació, s’ha anat igualant el tant per cent d’homes i dones atesos en relació als anys anteriors essent un 50.28% de dones i un 49.72% homes.

En relació a la procedència de les persones ateses, continua la tendència dels anys anteriors augmentant el percentatge de persones espanyoles acompanyades: un 42.7% de les persones són espanyoles mentre que un 57.3% són d’origen estranger (un 6.7% són de països comunitaris i un 93.3% de països extracomunitaris).

Per edats, continua augmentant el nombre de persones ateses entre els 25 i 45 anys que suposa un 53.32%, però continua essent nombrós el nombre de persones majors de 45 anys (38.42%), per la qual cosa s’han continuat invertit molts esforços en accions específiques d’acompanyament a la recerca de feina per aquest col·lectiu.

Accions de Formació, Intermediació i Ocupació
En relació a les accions formatives podríem destacar les següents: classes d’anglès, alemany; cursos d’informàtica; formacions més especifiques de cuina, ajudant de cambrer, cuidadors no professionals, jardineria i electricitat; i formacions grupals en orientació laboral.

Cal destacar el treball que any rere any s’està realitzant des de Càritas Mallorca de captació d’empreses col·laboradores i empleadors particulars en tema de contractació laboral i pràctiques formatives. Aquesta feina ha suposat un total de 420 contactes amb particulars i 61 empreses.
Finalment s’ha d’anotar que per dur endavant aquest servei Càritas Mallorca ha comptat amb la participació de 46 persones voluntàries i 31 professionals remunerats.

En relació als recursos econòmics, a 2015 Càritas Mallorca ha invertit 1.082.850,55 € a accions d’aquests serveis, fons que procedeixen d’aportacions privades (subscriptors, donants i empreses col·laboradores), subvencions públiques (Fons social europeu i administracions estatals, autonòmiques i locals) i d’ingressos de l’activitat.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=CÀRITAS_MALLORCA_HA_AJUDAT_A_TROBAR_276_LLOCS_DE_FEINA_EL_2015&&noticia_id=8936