Francesc J. Bernabéu Bonet i Joan Femenia Ávila ja són preveres de l’Església de Mallorca. El bisbe administrador apostòlic de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, presidí la celebració de l’Eucaristia a la Catedral de Mallorca, durant la qual foren ordenats preveres el passat 9 de juliol a la Seu de Mallorca.

Durant la cerimònia es posà de manifest la rica simbología d’aquestes celebracions. En primer lloc es fa una crida a aquells que han de ser instituïts, pel seu nom, que ens recorda la crida de Crist als seus deixebles, seguida de la petició de l’Església de ser ordenat. Acte seguit, el bisbe administrador pronuncià l’homilia dirigida especialmente als nous ordenands. Així, comentà com “no som propietaris d’unes demarcacions parroquials ni amos d’uns territoris, sinó pastors d’un poble al que l’Església ens envia i, en paraules de Jesús, hem de servir fins estar disposats a donar-hi la vida. També el poble ho ha d’entendre, afirma Mons. Taltavull, “i ha d’ajudar al pastor a exercir la seva missió, compartint-la amb tot allò que li correspon”.

A la vegada, seguint la vocació de Jeremies, exhortà els nous preveres a “la fraternitat sacerdotal, la voluntat de feina en equip, la presència en el cor del poble, el goig de comptar amb els altres i compartir amb alegria la diversitat de dons que el Senyor reparteix per al bé de tots”. A més, assegurà: “És l’amistat amb Crist i l’amor apassionat al poble el que ens dóna l’equilibri d’una vida feliç i plena de sentit”. I encara més endavant: “Que la vostra paraula, senzilla, com parlava el Senyor, arribi al cor dels qui us escolten. Parlau de forma senzilla, parlau als cors. Aquesta predicació, que deixa passar la Paraula per la pròpia vida per fer-ne d’ella aliment amb l’estudi i la pregària, serà vertader aliment que nodreix, enforteix i allibera de tota anèmia espiritual”.

D. Sebastià va assenyalar les preferències de Jesús i les prioritats que aquestes mostren en la seva acció pastoral: Els malalts, l’atenció en el moment de les exèquies, la marginació social i la pobresa espiritual, situacions “que precisen la nostra presència, la nostra proximitat i el nostre afecte de pastors”.

Després de l’homilia s’acostaren els futurs preveres i manifestaren la seva disposició de viure d’acord a l’Evangeli proclamat, a l’obediència i a la vida de servei i oració. Un altre gest simbòlic es produí en les lletanies: els elegits es tomben a terra, signe de servei i de lliurament, mentre es van invocant els sants de l’Església.

El moment de l’ordenació té lloc amb la imposició de mans sobre els caps en silenci dels elegits, que estan agenollats davant el bisbe i se segueix amb la imposició de les vestidures litúrgiques pròpies. Els nous preveres reberen a continuació la patena i el calze. També, després de la imposició de les vestidures, són ungides pel bisbe les mans dels ordenats. Després d’aquesta unció el bisbe dóna l’abraçada de pau als ordenats, que comparteix també amb altres preveres o diaques, signe de pau i de comunió amb l’Església.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=DOS_NOUS_PREVERES_PER_A_L’ESGLÉSIA_DE_MALLORCA&&noticia_id=10204

Por Prensa