Les parròquies d’Inca i l’ajuntament han començat a treballar de forma conjunta en un nou projecte d’acció social que doni més protagonisme a la persona necessitada. L’objectiu és transformar “Es Rebost” de Càritas en un centre de distribució d’aliments per punts. Si fins ara “Es Rebost” funcionava repartint bosses d’aliments de forma igualitària, amb els mateixos productes per a tothom, a partir de l’estiu es vol transformar en un espai on les famílies derivades de l’acció social de les parròquies de la Unitat Pastoral i dels serveis socials d’Inca puguin escollir lliurement els productes que necessitin. El sistema funcionaria com a un supermercat en el qual enlloc de doblers hi haurà punts. Cada família, en funció dels membres que tengui, obtendrà un determinat nombre de punts que podrà intercanviar lliurement amb els aliments, productes de neteja i d’higiene personal que estaran exposats a les prestatgeries amb la seva corresponent etiqueta dels punts que costen.

La direcció de Càritas ha constatat que es tracta d’una forma més digna d’oferir ajuda als més desfavorits, perquè se’ls tracta com a persones amb necessitats i interessos particulars. A més, també es poden aprofitar millor els aliments, perquè només es repartiran els qui es vulguin consumir. I finalment, aquest mètode també proporciona l’avantatge de poder establir una relació més estreta amb aquestes persones i a partir de la confiança poder oferir altres formes d’acompanyament com cursos per millorar la gestió de l’economia domèstica o classes de cuina per aprofitar millor els aliments.
El 2016 “Es Rebost” va atendre 182 famílies i va repartir 963 bosses d’aliments. Amb el nou sistema del centre de distribució d’aliments per punts i la col·laboració de les entitats socials es confia en poder augmentar el nombre de famílies beneficiàries.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=ES_REBOST_SOLIDARI_D’INCA_ES_TRANSFORMARÀ_EN_UN_CENTRE_DE_DISTRIBUCIÓ_D’ALIMENTS_PER_PUNTS&&noticia_id=9986

Por Prensa