La Diòcesi celebra aquest diumenge 14 de maig la Jornada de Mallorca Missionera, amb el lema “Caminam amb tu”. Una diada de sensibilització, de record de la tasca que els missioners realitzen en la qual les parròquies de l’illa fan col·lectes especials per donar suport a les missions mallorquines.

Actualment, 94 missioners mallorquins (sacerdots, religiosos i religioses i laics) treballen als cinc continents duent la Paraula de Déu i fent accions solidàries.

Durant el 2016 s’han subvencionat projectes per un valor de 127.923,90 €, desglossats de la següent manera:

Franciscans (Huamachuco)
Beca anual d’estudi per a dos seminaristes
6.000 €

Colegio Centro Poblado el Milagro (Perú)
Menjador per a nins en extrema necessitat
6.500 €

Pares Mercedaris (Veneçuela)
Beca per a un seminarista
2.500 €

Guardería comedor Infantil Jesús Maestro (Perú)
Construcció d’un sòtil al pati
14.713 €

Hospital Rukara (Rwanda)
Apadrinament d’assegurances mèdiques i educació
6.020 €

Parròquia del Rosario (Cuba)
Berenar parroquial
3.800 €

Parròquia Rabiro (Burundi)
Diversos projectes solidaris
21.762 €

Colegio Parroquial Pachacamac (Perú)
Ajudes diverses a la parròquia i escola
12.188 €

Missioners Sagrats Cors (Rwanda)
Subvenció beques
5.941 €

Religioses Puresa (Congo)
Comerç de venda de material escolar
7.822 €

Callao (Perú)
Programes de formació per a pares i professors
4.761 €

Religioses Franciscanes (Bolívia)
Compra de recursos sanitaris
8.000 €

Religioses Agustines (Hondures)
Centre de dia Sebastià Gili
8.000 €

Religioses Trinitàries (Perú)
Atenció integral a dones i nins afectats per violència familiar
6.000 €

Missioners Focolars (Pakistan)
Reconstrucció capella
3.000 €

Missioneres Identes (Equador)
Beques a estudiants
7.125 €

Germanes Caritat (Hondures)
Atenció sanitària
3.490 €

Religioses Salesianes (Veneçuela)
Compra de medicines
300 €

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=LA_DIÒCESI_CELEBRA_LA_JORNADA_DE_MALLORCA_MISSIONERA_AMB_EL_LEMA_“CAMINAM_AMB_TU”&&noticia_id=10012

Por Prensa