Noticia de la Diócesis de Mallorca

LA FUNDACIÓ ENDESA I CÀRITAS MALLORCA ENTREGUEN ELS DIPLOMES DEL CURS SOBRE ELECTRICITAT I DOMÒTICA

Gestión parroquial online

Enguany, per segon any consecutiu, el curs impartit correspon a un certificat de professionalitat de nivell 1, inscrit al catàleg estatal de qualificacions professionals i tots els alumnes que han superat la formació aconseguiran l’acreditació oficial.
Dotze alumnes del projecte “Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis”, promogut per la Fundació Endesa i Càritas Mallorca, en coordinació i col·laboració amb Cooperativa Jovent, han rebut els diplomes acreditatius de la seva formació durant l’acte de cloenda del curs, a les instal·lacions de la companyia a Sant Joan de Déu.
A l’acte d’avui hi ha assistit Monsenyor Javier Salinas, Bisbe de Mallorca; Antoni Vera, Vicari general; Margalida Maria Riutort, directora de Càritas Mallorca; i Laura Cadenas, coordinadora de l’equip de formació i orientació de Càritas. I per part d’Endesa, Rafael López-Rueda, director general de la Fundació Endesa; Ernesto Bonnín, director general d’Endesa a les Illes Balears; Eduardo Martín Baena, patró de la Fundació Endesa, i Jaume Ribot, també, per part de la Fundació Endesa.
El curs “Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis”, segons han explicat Sofia Soler i Susana Serra, coordinadores i tutores del curs, té un total d’hores de formació que ha arribat a les 452, de les quals 300 han estat teòriques específiques d’electricitat i altres 80 han anat destinades a les pràctiques no laborals en empresa. La resta d’hores corresponen a formacions de tipus transversal, i han fet referència a les noves tecnologies, les habilitats generals, la prevenció de riscs laborals, el medi ambient, la igualtat de gènere i l’orientació laboral.
Una part de les classes han estat impartides de dilluns a divendres en horari de les 9:00 a les 14:00 hores als espais de Càritas, i la gran majoria d’hores específiques s’han duit a terme a les aules homologades de Cooperativa Jovent, on s’han anat alternant els continguts teòrics amb la pràctica. Els continguts de la qualificació professional s’han pogut completar gràcies a la col·laboració d’empreses acreditades al sector elèctric, que han permès la realització d’unes pràctiques formatives no laborals a tots els alumnes als seus diferents espais i instal·lacions. En aquest curs han participat persones de diferents nacionalitats que són ateses per Càritas a diferents territoris de l’illa, amb edats compreses entre 17 i 52 anys, per tal de millorar la seva capacitació professional i les seves possibilitats d’inserció laboral.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=LA_FUNDACIÓ_ENDESA_I_CÀRITAS_MALLORCA_ENTREGUEN_ELS_DIPLOMES_DEL_CURS_SOBRE_ELECTRICITAT_I_DOMÒTICA&&noticia_id=9111