Mons. Sebastià Taltavull s’ha trobat avui horabaixa amb el poble de Sineu per explicar la voluntat del Bisbat respecte del futur del Monestir de la Ciutat, habitat fins fa alguns mesos per les Monges Concepcionistes. En aquest sentit, l’Administrador Diocesà de Mallorca ha anunciat que s’estan fent les gestions oportunes perquè alguna comunitat monàstica pugui habitar el Monestir i retornar, d’aquesta manera, l’ús pel qual va ser creat i que ha desenvolupat des de 1581. Recollint les paraules de les mateixes religioses, de l’acte de la sessió capitular de novembre de 2008, ha recordat que les monges feren donació de la propietat al Bisbat, atesa la pobresa de vocacions que ja es plantejava i la progressiva dificultat per a la pràctica normal d’una vida contemplativa digna, tot expressant el seu desig que en el futur el convent estigués habitat per alguna comunitat contemplativa. També ha destacat l’agraïment que les Monges dirigien llavors al poble de Sineu, el clergat diocesà en el seu conjunt i la mitra diocesana de Mallorca, per l’atenció dispensada i les nombroses donacions rebudes.

La trobada, que ha tengut lloc a la Parròquia del municipi, ha començat amb una oració compartida amb tots els assistents, per les Monges que ja han arribat al Pare i que al llarg de generacions han habitat l’antic Palau dels Reis de Mallorca.

També han intervingut l’aparellador diocesà, Bartomeu Bennàssar, que ha explicat la intervenció arquitectònica que es començarà en breu a l’església del Monestir, i que netejarà i adobarà els elements arquitectònics afectats per un incendi el desembre de 2015. Recordem que les flames afectaren dues obres de considerable valor, un Santcrist renaixentista del segle XVI i un sagrari d’estil barroc del XVII. En aquest sentit, la directora del Taller de Restauració del Bisbat, Antònia Reig, ha explicat el procés de restauració a què se sotmetran les obres, i que ja ha començat amb la realització de l’estudi preliminar i que es preveu que el 2018 estigui finalitzat.

Prèviament, l’Administrador Apostòlic havia visitat el Monestir de la Concepció, acompanyat pel Delegat de Vida Consagrada, P. Tomeu Pont, TOR i el Provicari General, Mn. Nadal Bernat. Mons. Taltavull ha recorregut les estances del complex i ha destacat el bon estat en què es troba l’edifici i ha valorat la tasca de conservació que les religioses concepcionistes han realitzat al llarg de més de quatre segles. D’aquí l’interès que la vida monàstica pugui continuar habitant aquest emblemàtic edifici.

El Monestir de Concepcionistes Franciscanes, l’antic Palau dels Reis de Mallorca, presenta un alt valor patrimonial i està protegit com a Bé d’Interès Cultural.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=LA_VOLUNTAT_DEL_BISBAT_ÉS_QUE_EL_MONESTIR_DE_SINEU_CONTINUÏ_ACOLLINT_VIDA_MONÀSTICA&&noticia_id=9773

Por Prensa