Des que s’ha tengut notícia noticia dels desastres ocasionats per fortes pluges i inundacions, a Trujillo (Perú), on hi són presents i treballen un bon grup de missioners i missioneres de la Diòcesi de Mallorca, Mallorca Missionera s’hi ha posat en contacte per manifestar la solidaritat de Mallorca amb Trujillo i posar-se al seu costat amb la pregària i oferir aquella ajuda que des d’aquí es pugui fer arribar.

El Bisbe Administrador Apostòlic de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, en nom de la Església de Mallorca i de tantes persones de bona voluntat que sintonitzen amb els valors evangèlics, ha manifestat en una carta dirigida als feels de la Diòcesi la seva solidaritat amb l’Església de Trujillo i al seu Pastor, l’Arquebisbe Mons. Héctor Miguel Cabrejos, junt amb la proximitat fraternal i la pregària per les víctimes i les seves famílies. Així mateix, s’ha adherit a la crida que el prelat de Trujillo fa per a dur a terme una Campanya d’ajuda que començarà diumenge, dia 19 de març, festa de sant Josep, i es perllongarà fins a finals de mes.

D’aquesta manera, Mallorca Missionera, inicia una Campanya d’ajuda material d’allò que necessiten amb més urgència (carpes, calamines, plàstics, llençols, flassades, llanternes, pales, aliments que tinguin durada i aigua) i ajuda econòmica que es pot fer arribar al C/C ES60 0061 0361 3700 14780115 de l’entitat diocesana “Mallorca Missionera”.

Diu Mons. Taltavull en la seva carta: “El passat desembre vàrem poder visitar Trujillo i les comunitats on hi treballen un bon grup de religioses i religiosos mallorquins, encara que enmig de molta pobresa i pocs recursos. Allà vàrem comprovar directament les condicions de vida i habitatge de les famílies que atenen, la majoria d’elles en situació d’extrema pobresa. Una vegada més, això ens fa veure la vulnerabilitat en què es troben i el risc de perdre el poc que tenen.»

Per tot això, fa una crida “a fer realitat el nostre amor solidari amb els germans i germanes que més pateixen, i una invitació a la pregària per tots els homes i dones, joves, ancians i infants als qui els nostres missioners i missioneres serveixen en nom de l’Evangeli, al mateix temps que us suggeresc que a les celebracions d’aquest diumenge i fins quan cregueu convenient, a la pregària dels fidels i a la vostra pregària personal, els tingueu ben presents”.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=MALLORCA_MISSIONERA_INICIA_UNA_CAMPANYA_D’AJUDA_URGENT_PER_PAL·LIAR_ELS_DESASTRES_OCASIONATS_PER_LES_PLUGES_A_TRUJILLO_(PERÚ)&&noticia_id=9816

Por Prensa