El Moviment de Cursets de Cristiandat va celebrar una Trobada Nacional de consiliaris i sacerdots col·laboradors del MCC a Madrid els passats dies 27 i 28 de febrer. Mn. Pere Oliver, consiliari diocesà de Mallorca, va ser un dels 46 sacerdots que varen reflexionar sobre el paper del prevere en el moviment.
A més de ser un espai per conèixer-se, compartir experiències i inquietuds, assumir la mentalitat i el mètode del MCC i trobar vies i mitjans per realitzar millor la seva tasca, l’objectiu marcat per aquesta Trobada es centrava en la reflexió conjunta sobre la figura del Consiliari i sacerdot col·laborador, per així oferir un millor servei al Moviment en cadascuna de les Diòcesis.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=MALLORCA_PARTICIPA_A_LA_TROBADA_NACIONAL_DE_CONSILIARIS_I_SACERDOTS_DE_CURSETS_DE_CRISTIANDAT&&noticia_id=9758

Por Prensa