La Parròquia de Santa Anna, al llogaret de Moscari, conserva fidelment la tradició de la benedicció de la creu, els fruits i la terra, i la passada setmana tornaren a recordar aquesta antiquíssima festa.

Així el Dia de la Creu, a Moscari, es beneeixen els termes, la terra i els fruits, aspergint aigua beneïda en totes les direccions demanant la fertilitat dels conreus i la protecció del Cel comunint als vents. A Moscari es conserva la tradició i amb els nins i nines del poble s’enramella la Creu. El dissabte 29 després dels missa vespertina, els feligresos anaren, acompanyats per Mn. Bartomeu Palou cap a la Creu, que es troba dins el mateix poblet, en processó a fer la benedicció.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=MOSCARI_CONSERVA_LA_TRADICIÓ_DE_LA_BENEDICCIÓ_DE_LA_CREU&&noticia_id=9980

Por Prensa