Noticia de la Diócesis de Mallorca

NOMENAMENTS ECLESIÀSTICS

Gestión parroquial online

Mn. Gabriel Ferrer Amengual
Rector de la Parròquia de la Santíssima Trinitat de Palma

Mn. Francisco Gallo Arteaga, Missioner Idente
Rector de la Parròquia de Sant Agustí i de Cala Major (Palma)

Col·legi de Consultors (per cinc anys)

Mn. Joan Bauzà Bauzà
Mn. Nadal Bernat Salas
Mn. Marià Gastalver Martín
Mn. Ramon Lladó Rotger
Mons. Lluc Riera Coll
Mn. Francesc Munar Servera
Mn. Sebastià Salom Mas
Mn. Antoni Vadell Ferrer
Mn. Antoni Vera Díaz
Mn. Bartomeu Villalonga Moyà

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=NOMENAMENTS_ECLESIÀSTICS&&noticia_id=9209