Noticia de la Diócesis de Mallorca

NOMENAMENTS ECLESIÀSTICS

Gestión parroquial online

Consiliari Diocesà del Moviment Cursillos de Cristiandad
Mn. Pere N. Oliver Vives

Viceconsiliaris diocesans del Moviment Cursillos de Cristiandad
Mn. Joan Bordoy Gibert
Mn. Jaume Mas Julià
Mn. Antoni Vadell Ferrer

Consiliari Diocesà Emèrit del Moviment Cursillos de Cristiandad
Mn. Antoni Pérez Ramos

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=NOMENAMENTS_ECLESIÀSTICS&&noticia_id=8791