Noticia de la Diócesis de Mallorca

PRESENTACIÓ DE LA WEB DE LES FRANCISCANES FILLES DE LA MISERICÒRDIA

Gestión parroquial online

S’ha renovat en imatge i contingut la pàgina web de la Congregació de Franciscanes Filles de la Misericòrdia. Aquesta pàgina vol aglutinar tota la informació que es genera entorn de la Congregació: la vida diària de les delegacions, les seves comunitats, obres pròpies i unes altres en les quals col·laboren.

Tres són els objectius d’aquesta pàgina web:

1) Millorar la comunicació entre totes les germanes, obres i laics i laiques i d’aquesta forma convertir-se en la principal eina d’informació interna i externa.

2) Contribuir a la integració de tots els qui comparteixen el carisma de la Congregació a través del coneixement i el compartir mutu.

3) Trobar en un mateix lloc tots els continguts relatius a la Congregació, les germanes i les seves obres.

Seccions de la web
La pàgina web consta d’una pàgina externa i una altra pàgina interna o intranet d’ús exclusiu

-A la pàgina externa el més visible són les notícies.

– Els altres apartats de la web són:

1- CONGREGACIÓ: Tot el referent a la Congregació; la història, els fundadors, les germanes màrtirs, l’explicació de logo, l’actualitat, les comunitats i projectes actuals, les publicacions actuals (Revista Misericordiae) i els documents en obert que volem compartir.

2- MISSIÓ: En aquest apartat es presentarà el “carisma”, la “missió, visió i valors”. De forma senzilla donar a conèixer la “missió” actual de la Congregació i la seva vinculació als inicis de la mateixa.

3- SOLIDARITAT: És l’apartat on presenta l’opció per la solidaritat a través de: l’ONG-MISOL, la promoció del voluntariat (GRECS i altres projectes) i l’opció franciscana per la justícia la pau i la cura de la creació.

4- CONTACTE

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=PRESENTACIÓ_DE_LA_WEB_DE_LES_FRANCISCANES_FILLES_DE_LA_MISERICÒRDIA&&noticia_id=8793