Noticia de la Diócesis de Mallorca

NOMENAMENTS ECLESIÀSTICS

Gestión parroquial online

Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics

Vicepresident-Delegat:
Mn. Antoni Vera Díaz

Vocals:
Mons. Antoni Burguera Cabrer
Sra. Antònia Garcia Pocoví
Mn. Antoni G. Gómez Serra
Sr. Fernando González Moreno
Sr. Carlos Jiménez Gallego
Sr. Raimundo Zaforteza Fortuny

Assessors a l’ecònom diocesà
Sr. Bartomeu Bennàssar Mas
Sr. José E. Capote Santos

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=NOMENAMENTS_ECLESIÀSTICS&&noticia_id=9181