23 de març
Club Diario de Mallorca – 19 h
Inauguració de les jornades.
Presentació de l’ACC (Acollida Cristiana en els Camins), a càrrec de Mn. Jaume Alemany Pascual.
Ponència: “La personalidad de Santiago el de Cebedeo. Vida, muerte y sepultura”, a càrrec de Mn. José Fernández Lago, canonge de la Catedral de Santiago.

24 de març
Parròquia Mare de Déu de Montserrat – 19:30 h
Tertúlia – diàleg sobre experiències en el Camí

25 de març
Parròquia Mare de Déu de Montserrat – 19:30 h
Celebració de l’Eucaristia i Sopar Solidari

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=NOVA_EDICIÓ_DE_LES_JORNADES_JACOBEES_A_MALLORCA&&noticia_id=9801

Por Prensa