El bisbe administrador apostòlic de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, va presidir l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Domingo d’Inca el passat 22 de maig, en el transcurs de la qual Roger Fernández va rebre el ritus d’admissió al diaconat permanent.

Diversos preveres concelebraren en la celebració: El delegat general, Mn. Antoni Vera; el rector de la parròquia, Mn. Antoni Vadell i Mn. Pere Fiol, així com els companys diaques permanents, Mn. Rafel Verger i Mn. Miquel Àngel Carbonell.

Roger Fernández desenvolupa la seva tasca pastoral als serveis de Càritas de la Unitat Pastoral de la Mare de Déu.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=ROGER_FERNÁNDEZ_REP_EL_RITUS_D’ADMISSIÓ_AL_DIACONAT_PERMANENT&&noticia_id=10050

Por Prensa