Noticia de la Diócesis de Mallorca

SOLNIGHT, “UNA LLUM EN LA NIT”, A LA PARRÒQUIA DE SANTA CATALINA THOMÀS

Gestión parroquial online

El passat dissabte 12 de novembre fou ja la cinquena vegada que joves de Regnum Christi, amb joves de la Parròquia, organitzaren una vetla de pregària amb un format novedós i interessant que respon a la crida insistent que fa el Papa Francesc a ser cada vagada més una “Església en sortida”. L’experiència respon a una intuïció, en clau evangelitzadora, d’un sacerdot italià i ja frueix d´una implantació considerable sobretot a les grans ciutats.

Acabada la missa dominical, s’exposà el Santíssim, i mentre un grup de joves romanien dins el temple pregant, altres sortiren de dos en dos a la plaça i als carrers pròxims i convidaren els vianants a entrar a l’església a pregar. Als qui acceptaren la invitació se’ls regalà una petita llàntia per encendre-la davant el Bon Jesús i una papereta on hi podien escriure la seva pregària.

Just devora el Santíssim hi havia col·locades dues paneres: una d’elles duia escrit: “El que tu dius al Senyor”, i s’hi dipositaven les pregàries; a l’altra s’hi llegia: “El que et Senyor et diu”, i contenia paperetes doblegades amb una frase de la Sagrada Escriptura. Simultàniament, distints preveres administraven el sagrament del perdó i atenien consultes.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=SOLNIGHT,_“UNA_LLUM_EN_LA_NIT”,_A_LA_PARRÒQUIA_DE_SANTA_CATALINA_THOMÀS&&noticia_id=9481